Spreekuur over hoogbegaafdheid in Zeewolde

11 februari 2022, van 10:15 tot 12:15 | FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde

Kosten: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Waar herken je een hoogbegaafd persoon aan? Is mijn kind ook hoogbegaafd? Hoe begeleid ik mijn hoogbegaafde kind op school? Zit je ook met dit soort vragen? Elke maand kunnen ouders met vragen over hoogbegaafdheid terecht bij HB-coach Anneloes Hoving in FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde.

Bij hoogbegaafdheid denken de meeste mensen meteen aan goede cijfers of mooie werkprestaties. Maar als hoogbegaafde mensen niet op de juiste manier begeleid worden, kan het zijn dat deze intelligentie niet of nooit tot uiting komt. Hoogbegaafdheid zit hem dan ook veel meer in het anders denken. Het HB Spreekuur is in twee tijdvakken: van 10.15 tot 11.00 uur en van 11.30 tot 12.15 uur.

Over het HB Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is bedoeld voor ouders van kinderen waarbij hoogbegaafdheid is vastgesteld of twijfel bestaat over de kenmerken van hoogbegaafdheid, maar ook voor hoogbegaafde volwassenen zelf. Iedereen kan tijdens het spreekuur terecht met vragen over het onderwerp hoogbegaafdheid. Het kan ook een moment zijn om in contact te komen en ervaringen uit te wisselen over (vermoedelijk) hoogbegaafdheid.

Data HB inloopspreekuur

Tijdvak: 10.15-11.00 uur en 11.30-12.15 uur.

Meld je aan door een mail te sturen naar flevoland@hbcentrum.nl met datum en tijdvak wanneer je het HB inloopspreekuur wilt bezoeken.

HBcentrum

HBprofessional Anneloes Hoving zag de vraag naar informatie over hoogbegaafdheid in Lelystad groeien en is daarom in juni 2019 gestart met HBcentrum Flevoland. Samen met collega’s van de andere HBcentra begeleidt zij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en deelt zij kennis met ouders, scholen en ander geïnteresseerden. Dit gebeurt tijdens cursussen voor ouders en docenten, HBkids bijeenkomsten en tijdens HBplus dagbesteding voor (vermoedelijk) hoogbegaafden kinderen uit Lelystad en omgeving. Maar dus ook tijdens spreekuren, zoals die bij FlevoMeer Bibliotheek. Eerder vonden ook al HB Spreekuren plaats in de bibliotheek en deze werden goed bezocht.