Boekpresentatie polderroman ‘Verder dan de Hemel’

28 mei 2022, van 10:00 tot 11:00 | FlevoMeer Bibliotheek Lelystad

Kosten: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Op zaterdag 28 mei, om 10:00 lanceert planoloog, tekstschrijver Alex Dol zijn historische roman ‘Verder dan de Hemel’ in de Flevomeer bibliotheek Lelystad. In dit boek beschrijft hij het leven van zijn grootvader Nico (98, wonende te Lelystad) dat is vervlochten met de inpoldering van de Zuiderzee. Deze boekpresentatie is openbaar toegankelijk. Naderhand verkoopt de Read Shop Kroonpassage het boek in de bibliotheek.

Andere ogen

De datum 28 mei is niet voor niets gekozen. Precies 90 jaar eerder werd op deze dag de Afsluitdijk gesloten en werd de Zuiderzee IJsselmeer. ‘Verder dan de Hemel’ is dan ook een echte polderroman. Met Nico's levensverhaal vertelt Alex ook het verhaal van de drooglegging van de Zuiderzee en de inrichting van de polders. Polderbewoners van het eerste uur zullen zich er ongetwijfeld in herkennen. Jongere bewoners zullen door dit boek juist met andere ogen naar het uitgestrekte polderlandschap kijken. Dit ogenschijnlijk saaie landschap heeft een prachtige geschiedenis!

Kracht en kwetsbaarheid

Een ander thema in het boek is de modernisering van de land- en tuinbouwsector en de rol die de IJsselmeerpolders hierin speelden. Een verhaal dat niet vaak genoeg verteld kan worden. Juist nu. De gevolgen van klimaatverandering vragen steeds meer van ons. Waterbeheerders, boeren en beleidmakers moeten voortdurend meebewegen en aanpassen om onze voedselproductie in balans te houden met de uitdagingen rondom droogte, watervoorziening en zeespiegelstijging. Tegelijkertijd staat de samenleving steeds verder af van de bron van zijn voedsel. Wie weet nog hoe witlof en andijvie groeien? Wie snapt nog waarom boeren en tuinders alleen kunnen overleven door hun bedrijven groter en efficiënter te maken?

Flevoland, met zijn innovatieve agrarische sector, is een belangrijke schakel in de voedselvoorziening van ons land. Een krachtig agrarisch gebied vanwege zijn schaalgrootte en het precieze peilbeheer. Maar ook een gebied dat kwetsbaar is vanwege zijn ligging onder zeeniveau en toenemende verstedelijking. Daarom is het van belang om het verhaal van de polder te blijven vertellen. Zo blijven ook de generaties na ons bewust van de kracht en de kwetsbaarheid van de mooiste provincie van Nederland.