Ontmoet elkaar in het Filosofisch café op Urk

14 januari 2020, van 19:30 tot 21:30 | FlevoMeer Bibliotheek Urk

Kosten: € 5,00

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Ga met elkaar in gesprek tijdens het filosofisch café in FlevoMeer Bibliotheek Urk.

Wat is het filosofisch café?

Een plek waar mensen écht met elkaar in gesprek gaan over zaken van betekenis. Iedere keer staat er één onderwerp centraal, zoals vriendschap, verbondenheid, werken, genieten, maar dit kunnen ook thema's zijn als rivaliseren, angst, verlies of tekortschieten. Na een korte inleiding, voorbereid door één van de deelnemers, gaan we met elkaar in gesprek. Aan de hand van eigen ervaringen met het thema, proberen we inzichten en kennis over de essentie van het onderwerp te verzamelen. De groepsgrootte ligt tussen de 8 en 11 personen.

Voor wie?

Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die wel eens wat dieper in gesprek willen gaan dan het gebruikelijke praatje. Daarbij moet je voorbij kant-en-klare antwoorden durven te denken. Iedereen kan deelnemen aan zo'n gesprek, geen ervaring of opleidingsniveau gevraagd. Het enige dat nodig is, is dat de deelnemer bereid is om een dialogische gesprekshouding aan te nemen, gericht op openheid en begrip in plaats van overtuigen en overnemen. En je moet het leuk vinden wanneer je mening door welwillende gesprekspartners eens aan de tand wordt gevoeld. Dus niet ja-knikken om vervolgens je eigen zegje te doen, maar goed luisteren, doorvragen, aanhaken, bevragen en mee- en tegendenken.

Aanmelden

De kosten bedragen € 5,00 per avond, inclusief consumpties.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een berichtje te sturen naar filosofischcafeurk@gmail.com.

Deze avonden worden georganiseerd vanuit het SCAB en de gespreksleiders zijn Jacob Oeverbeek en Rinke Oost.