GEANNULEERD Lezing: Verborgen schatten uit Noordzee en IJsselmeer

24 oktober 2020, van 14:00 tot 16:00 | FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder

Kosten: gratis

De geschiedenis van de provincie Flevoland begint al ver voor de inpoldering. Lang geleden liepen hier mammoeten, wisenten en wolharige neushoorns rond op de mammoetsteppe. Tot op de dag van vandaag worden er fossielen uit deze tijd gevonden. Zo werd er afgelopen zomer nog een spectaculaire slagtand van een bosolifant opgevist uit de Noordzee. Op zaterdag 24 oktober geven Dick Mol en Klaas Post, betrokken bij het bedrijf North Sea Fossils, een lezing over deze vondsten in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder.

Spectaculaire overblijfselen

Fossielen zijn dagelijkse kost voor het Urker bedrijf North Sea Fossils. Iedere week krijgen ze fossielen binnen die als bijvangst worden opgevist uit de Noordzee. Deze zomer kwam er echter een slagtand binnen van een bosolifant die 120.000 jaar geleden leefde. Spectaculair, want nooit eerder werd er zo’n slagtand uit de Noordzee opgevist.

Tijdens deze lezing zal naast de paleontologie ook uitgebreid aandacht geschonken worden aan de archeologie, ofwel de aanwezigheid van de mens in dit deel van noordwest Europa. Ook de mens maakte onderdeel uit van de mammoetsteppe. Zo zijn er op verschillende plaatsen in de Noordzee prachtige vuistbijlen gevonden, bewijs dat er Neanderthalers woonden op plekken waar nu meters water staat.

Deze en andere vondsten worden op zaterdagmiddag 24 oktober besproken en getoond in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. Voor de lezing is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom is de lezing ook te volgen via een livestream. Klik hiervoor op de oranje knop hieronder. Deze is pas actief op zaterdag 24 oktober.

Dick Mol en Klaas Post

Dick Mol, ook wel bekend als ‘Mr Mammoth’, en Klaas Post zijn amateur-paleontologen en verbonden aan North Sea Fossils en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.