Mama café Urk

10 april 2020, van 10:00 tot 11:15 | Bij Bosshardt Urk

Kosten: gratis

Wil je iets leuks doen met je baby of peuter? Kom naar het Mama café. Iedere tweede vrijdagochtend van de maand is er ”Bij Bosshardt“ het Mama café waarbij je je (klein)kind op een speelse manier beter kunt leren kennen en met andere ouders/verzorgers ervaringen kunt uitwisselen.

Het Mama café is er voor iedereen met een kind in de leeftijd van nul tot vier jaar. Niet alleen ouders zijn welkom, opa’s, oma’s, tantes of ooms mogen ook komen. Iedereen wordt gerespecteerd ongeacht nationaliteit of levensovertuiging.

Elke bijeenkomst wordt er begonnen met een muzikaal welkom. Muziek maken, zingen en bewegen samen met de kinderen is een belangrijk onderdeel van het Mama Café. Ben je niet muzikaal? Dat hoeft ook helemaal niet. Na een half uur zingen en bewegen is er gelegenheid voor koffie, limonade en wat lekkers. Vervolgens gaan de kinderen, onder toeziend oog van een oppas, spelen.

De volwassenen krijgen dan de gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen over alledaagse opvoedingszaken. Het kan gebeuren dat het gesprek spontaan ontstaat maar er kan ook in overleg met de groep, een bepaald onderwerp behandeld worden dat door een (ervarings-) deskundige uitgediept kan worden. Na dit gesprek komen de volwassenen en kinderen weer bij elkaar voor een gezamenlijke afsluiting.

Bij toerbeurt schuiven medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe land, FlevoMeer Bibliotheek, en Verloskundigenpraktijk Madelief aan bij het Mama café. Je bent van harte welkom!