Niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren

12 november 2018, van 20:00 tot 22:00 | FlevoMeer Bibliotheek Lelystad

Kosten: vrije entree

De Stadmakerij organiseert samen met het Hersenletselteam Flevoland en de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl een avond over niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel kan ontstaan door beschadiging van de hersenen door ziekte of andere oorzaken. Jaarlijks worden ongeveer 130.000 Nederlanders getroffen door hersenletsel waarvan minimaal 15.000 kinderen en jongeren. Jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar vormen de grootste risicogroep. Andere kwetsbare leeftijdsgroepen zijn jongvolwassenen (met name mannen) van 15 tot 24 jaar. Oorzaken zijn: vallen uit speeltoestellen of een klimrek, valpartijen met skateboards, fiets of bromfiets of andere verkeer gerelateerde ongelukken en valpartijen in of om het huis. Maar ook een hersentumor kan NAH veroorzaken.

Als een kind hersenletsel oploopt, raakt dat alle gezinsleden. Kinderen met hersenletsel kunnen te maken krijgen met heftige emoties als verdriet, angst, boosheid en onzekerheid. Maar ook cognitieve, niet zichtbare beperkingen kunnen het leven met NAH moeilijk maken. Hun normale leven wordt verstoord omdat normale dingen niet meer kunnen. Vriendjes kunnen niet (meer) thuis komen spelen. Vakanties, uitjes en feestdagen zijn anders. Op ouders en verzorgers van een kind met hersenletsel komen in korte tijd veel nieuwe taken en vragen af. Kan het kind nog naar de oude school of moet het naar een speciale vorm van onderwijs? Kan een kind met ernstige gevolgen nog wel thuis wonen of moeten er regelingen worden getroffen om het kind in een woonvoorziening onder te brengen?

Tini Doorenweerd, coördinator Hersenletselteam Flevoland, is deze avond met een kinder-revalidatiearts, een orthopedagoog van revalidatiecentrum Merem en ervaringsdeskundigen aanwezig om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Er wordt een filmpje gedraaid en de twee aanwezige specialisten houden een lezing. Daarna gaan zij met een ervaringsdeskundige en de aanwezigen in gesprek. Verder zal er een uitgebreide informatietafel
worden ingericht.

De Lelystad-academie

De voorlichtingsavond houden we op maandag 12 november 2018 van 20:00 tot 22:00 uur in FlevoMeer Bibliotheek Lelystad in het kader van de programmalijn ‘De Lelystad-academie’. De inloop start vanaf 19:30 uur.