Informatiemiddag Nieuwe woonvormen voor senioren

18 februari 2020, van 15:30 tot 17:00 | FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder

Kosten: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Op dinsdagmiddag 18 februari om 15.30 uur vindt er in de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord, Harmen Visserplein 5, een bijeenkomst plaats over nieuwe woonvormen voor senioren. Er is speciale aandacht voor gemeenschappelijk wonen.

Er zijn wensen voor betaalbare koop-en (sociale) huurwoningen maar ook voor meer collectieve vormen. Het doel van deze middag is dan ook: informatie geven over alle verkenningen en over nieuwe woonvormen, wat houdt gemeenschappelijk wonen in, wat zijn de voorwaarden en wat reële kansen. Bestuurslid Gerard Broeksteeg van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen zal een toelichting geven op vormen van “gemeenschappelijk” wonen. De werkgroep wil ook weten hoe groot de belangstelling is.

Er wordt een bijdrage voor de koffie/thee gevraagd.
Opgave voor deze middag is wenselijk en kan bij Marieke Kraan: wonensenioren@ziggo.nl
Bent u verhinderd maar wel belangstellend meldt u zich dan via dezelfde mail.

Werkgroep senioren en wonen

De middag wordt georganiseerd door de werkgroep senioren en wonen, die sinds een jaar actief is in Emmeloord. De werkgroep wil de behoefte aan woningen voor senioren onder de aandacht brengen en verder verkennen. Daarnaast onderzoekt de werkgroep de concrete mogelijkheden van locaties en bouwmogelijkheden in Emmeloord. Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente, maar ook met projectontwikkelaars en o.a. de Knarrenhof.