BiebPanel

Al vele jaren gebruikt FlevoMeer Bibliotheek de waardevolle feedback uit het BiebPanel om haar dienstverlening te verbeteren. Vanaf 2018 zal FlevoMeer Bibliotheek niet langer deelnemen aan het landelijk georganiseerde online onderzoek. Dit heeft te maken met de thema's die in dit landelijke onderzoek aan bod (kunnen) komen.

FlevoMeer Bibliotheek wil gedegen onderzoek blijven uitvoeren. In de toekomst zal dit vooral via persoonlijk contact met onze klanten gaan. Nu ontvangen we veel feedback en via onze digitale kanalen. 

De resultaten van de afgenomen onderzoeken van 2017 en eerder zullen op deze pagina blijven staan. 

Linda wint Sterabonnement

Resultaten BiebPanel 2017/3