Over Ons

De wereld om ons heen verandert snel en FlevoMeer Bibliotheek gaat mee in deze veranderingen. Zo willen we samen doelgericht de toekomst in gaan. Met één verbindend element: bij alles wat we doen ligt onze focus op de maatschappelijke betekenis. Deze betekenis krijgt vorm op vier belangrijke terreinen: educatie, cultureel, sociaal en economisch. Het managementteam zorgt voor uitwerking van deze speerpunten. 

Ons werkgebied

FlevoMeer Bibliotheek verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Dronten, Zeewolde en Urk. FlevoMeer Bibliotheek telt 7 vestigingen. Het dienstverleningsgebied van FlevoMeer Bibliotheek bestrijkt meer dan 200.000 inwoners.

Beleidsvisie 2021-2024

Animatie beleid

Partners

‘De bibliotheek draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen met sociale cohesie en maatschappelijke participatie’ aldus de conclusie naar de maatschappelijke waarde van FlevoMeer Bibliotheek (2014). We zijn trots op deze waardering, die we uiteraard samen met andere instellingen waarmaken. En die samenwerking blijven we vol passie voortzetten. Gelijke kansen creëren voor iedereen, zo is het beleid van FlevoMeer Bibliotheek te typeren. Onze blik is naar buiten gericht. We bestuderen gemeentelijke coalitieakkoorden en zijn continu in gesprek met maatschappelijke partners om zo onze toegevoegde waarde te bepalen.

Gecertificeerde bibliotheek

FlevoMeer Bibliotheek is een gecertificeerde bibliotheek. Dit betekent dat we voldoen aan belangrijke eisen voor een constant niveau van producten en dienstverlening naar u, onze klant.

ANBI

FlevoMeer Bibliotheek heeft een culturele ANBI-status.