Hoe dien ik een aanvraag in voor het Innovatiefonds deel B?

Welke stappen worden er genomen bij het indienen van een aanvraag voor Innovatiefonds Deel B?

Stap 1

Mail de projectaanvraag naar de desbetreffende regiomanager.

De regiomanager toetst de projectaanvraag en op basis van de uitslag zal de aanvraag in het Managementoverleg besproken worden. De toetsing is op basis van deze vragen:

•    Levert het plan een bijdrage aan de visie, missie, positionering van FlevoMeer Bibliotheek?
•    Sluit het plan aan bij de doelgroepen van de vestiging en/of FMB?
•    Is FMB in staat het project op termijn in te passen in de reguliere dienstverlening
•    Zijn er voldoende middelen? (uren, kennis, geld etc) is er extra financiering nodig?
•    Is het effect van samenwerken met deze partners positief, van toegevoegde waarde en leidt de samenwerking niet tot imagoschade?
•    Levert het plan iets op? (geld, kennis, bezoekers etc)

Er zijn jaarlijks twee periodes waarbinnen subsidieaanvragen voor B projecten kunnen worden ingediend:
a. Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op projecten met een startdatum in het najaar van het lopende jaar is dit van 1 mei tot 31 mei;
b. Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op projecten met een startdatum in het voorjaar van het daaropvolgende jaar is dit van 1 september tot 31 oktober;

De samenwerkingspartner dient één maand voor de laatste inleverdatum de aanvraag met de regiomanager af te stemmen. Daar waar nodig vindt overleg plaats tussen de regiomanager, relevante collega’s en/of anderen om tot een goed gefundeerd besluit te komen.

Stap 2

De projectaanvraag wordt in het Managementoverleg besproken.

Stap 3

Het besluit wordt met toelichting teruggekoppeld aan de aanvrager door de Regiomanager van FlevoMeer Bibliotheek.

Stap 4

Bij goedkeuring door het Managementteam dienen de aanvrager en FlevoMeer Bibliotheek gezamenlijk de samenwerkingsverklaring bij Provincie Flevoland in.

Stap 5

De aanvrager deelt de uitslag van Provincie Flevoland met de desbetreffende regiomanager.

Stap 6

Bij een positieve uitslag kan de aanvrager contact opnemen met de regiomanager om gezamenlijk een projectplan op te stellen en het project uit te voeren.