Visie en missie

Visie

We zien dat de samenleving steeds ingewikkelder wordt. De invloed van sociale media is enorm. Het aantal informatie- en communicatiebronnen is overweldigend. Hierdoor zien we een tweedeling ontstaan: zij die gemakkelijk bijblijven en een, steeds groter, deel van de samenleving dat deze ontwikkelingen niet bij kan houden. 

De verschillen worden groter. Voorbeelden hiervan zijn arm en rijk, gestudeerd en niet-gestudeerd, geletterd en ongeletterd, digitaal en niet-digitaal vaardig, mensen met een groot sociaal netwerk en zij die dat missen.

In onze regio speelt vergrijzing een grote rol. We zien vooral bij minder welvarende bewoners een groeiende kans op eenzaamheid en isolement. Een krachtige samenleving ontstaat door elkaar te helpen en te ontmoeten. Vanuit het doel van onze organisatie spelen wij hierin een centrale rol.

Wij verbinden en inspireren mensen met kennis, informatie en cultuur, FlevoMeer Bibliotheek is daarin de schakel. We werken aan het verkleinen van de verschillen, aan zelfredzame inwoners en een krachtige samenleving.


Missie

Wij zien kansen en nemen initiatief voor samenwerkingen met inwoners, het bedrijfsleven en instellingen. Wij kennen de behoefte van inwoners en bedienen deze met een aantrekkelijke programmering. Wij zijn waar dit nodig is.

Als werkgever stimuleren wij onze medewerkers en vrijwilligers zich te ontwikkelen. Daardoor zijn zij van waarde en leveren een brede bijdrage aan onze maatschappelijke opgaven.
• De Plek
• Taal- en leesvaardig (de geletterde samenleving)
• Digitaal vaardig (participatie in informatie samenleving)
• Leven lang ontwikkelen

We werken met een gericht doelgroepenbeleid, waardoor we inspelen op behoeftes en onze resultaten kunnen meten.


Mission Statement

FlevoMeer Bibliotheek biedt perspectief en stimuleert mensen het beste uit zichzelf te halen. Wij verbinden mensen en kennis. Ieder individu is uniek, en daar houden wij rekening mee.

Het is de plek waar je een goed gesprek kunt voeren, kennis haalt, brengt en deelt, elkaar ontmoet en jezelf kunt zijn.  FlevoMeer Bibliotheek is de levende kracht voor een leven lang leren, cultuur en informatie waarbij de mens centraal staat.

‘Geluk is het zien van mogelijkheden....’