Reglementen Groot Lelystads Dictee

Op woensdagavond 17 april organiseert FlevoMeer Bibliotheek Lelystad het Groot Lelystads Geschiedenisdictee met Andries Greiner als voorzitter van de correctoren. Wethouder Peter Schot zal het dictee voorlezen. Er is een prijs voor beste individu en een prijs voor het beste team.

 • Deelname aan het Groot Lelystads Dictee kost € 7,50. (€5,- voor bibliotheekleden en Vrienden van de Bieb) Je dient daarvoor uiterlijk 12 april 2019 een ticket aan te schaffen via onze website of aan de balie in een FlevoMeer Bibliotheek.
 • Vervolgens meld jij je uiterlijk 12 april aan als individu of als team bij Marijke Jansen via m.jansen@flevomeerbibliotheek.nl. Je ontvangt daarvan een ontvangstbevestiging.
 • Het Groot Lelystads Dictee is gericht op Lelystedelingen: om in aanmerking te komen voor een prijs, moet de deelnemer (of het deelnemende team) woonachtig zijn in de gemeente Lelystad of op andere wijze een sterke binding hebben met Lelystad, zoals bijvoorbeeld een baan.
 • Als norm voor de juiste spelling geldt de spelling in de Woordenlijst der Nederlandse Taal, het 'Groene Boekje', uit 2015 inclusief de Leidraad voorin (de nieuwe spelling dus). Dit ‘Groene Boekje’ is ook online te vinden op www.woordenlijst.org. Voor woorden die niet in het Groene Boekje staan, geldt de spelling in Van Dale's Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal (de vijftiende editie uit 2015).
 • De volgende 6 punten worden als fout gerekend:

  * spelfouten (maximaal 1 fout per woord)
  * het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of afbrekingstekens of het ontbreken daarvan
  * het niet op de juiste manier aaneenschrijven van samenstellingen
  * fouten tegen het gebruik van accenten, apostrofs en trema's
  * het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn
  * het gebruik van kleine letters als het hoofdletters moeten zijn
  * het afbreken aan het eind van de zin van woorden die aan elkaar geschreven worden bijv. privéadres
 • Voor de teams (twee tot vier personen) geldt dat ieder lid het dictee individueel maakt. De fouten van de teamleden worden bij elkaar opgeteld. De teamscore wordt bepaald door het totaal aantal fouten te delen door het aantal teamleden. Winnaar is het team met het laagste gemiddelde.
 • Het dictee is alleen geldig als je op elk blad je naam, team en het nummer van de zin aangegeven hebt.
 • Alleen leesbare versies zijn geldig; niet leesbaar wordt aangemerkt als foutief.
 • Het is niet toegestaan bij jouw buurman te kijken met welke kleur pen die schrijft.
 • Het is niet toegestaan om het boodschappenbriefje van jouw buurman te vergelijken met jouw eigen boodschappenbriefje.