FlevoMeer Bibliotheek bestaat 10 jaar

Gepubliceerd op: 6 september 2017 09:15

"Terugblikken op een jubileum van een organisatie is eigenlijk navelstaren, heeft het risico dat we teveel met onszelf bezig zijn, naar binnen kijken en het zicht op de samenleving verliezen. Maar goed, jubilea worden gevierd. Het verbindt, draagt bij aan trots, maar laten we de bedoeling van de organisatie dan vooral niet uit het oog verliezen.

Terug in de tijd

Het motto van FMB in 2007 was “samen naar een betere en bredere dienstverlening”. Kijk dat is dan wel een goede focus. De organisatie is geen doel op zich, maar leidt tot een brede en goede dienstverlening.

In 2007 was de tijdgeest gericht op schaalvergroting en fusies, ook in de bibliotheeksector. Het ging om inhoudelijke vernieuwing en om vernieuwing van de structuur. Simpelweg werd geredeneerd dat op gebied van bedrijfsvoering en door kennis te bundelen voordelen waren te behalen. We hebben 10 jaar geleden hoog ingezet, op efficiency en op groei en ontwikkeling.

Zijn we daar in geslaagd? Kunnen we dat één op één zo vaststellen? Nee, ik denk het niet.Waarom niet? De samenleving verandert in rap tempo. De stip op de horizon beweegt en daardoor ontstaat er steeds een nieuwe situatie. Een rechte lijn is er niet. We moeten wendbaar zijn en dat stelt hoge eisen aan de organisatie. 

Bibliotheek van nu

Aanpassen hebben we in die 10 jaar wel geleerd, we zijn gegaan van collectie naar connectie. We hebben bezuinigingen opgevangen, het aantal lokale netwerken groeit en we zijn een gecertificeerde onderneming.

Of we er als organisatie toe doen, wordt uiteindelijk door de klant, de gebruiker bepaald. We willen een ondernemende organisatie zijn die de klant centraal stelt, creatief, innovatief en daadkrachtig is. En in die zin is de wereld van 10 jaar geleden en nu al helemaal niet met elkaar te vergelijken.

De wereld van nu en zoals die zich ontwikkelt stelt weer hele andere eisen. We moeten ons staande weten te houden in een wereld die digitaliseert en waarin iedereen een mening heeft die als waarheid wordt verkondigd. En aan organisaties wordt gevraagd wat het nut van hun activiteiten is. Prestaties alleen zijn niet genoeg. De vraag is steeds meer: wat levert het de deelnemers op – worden ze er wijzer of rijker van – en draagt het bij aan een krachtiger samenleving?

In die turbulente omgeving neemt de bibliotheek een belangrijke plek in. De samenleving is in beweging en wij zijn er voor de samenleving. Van collectie naar connectie. Het draait om mensen en hun behoeften. Daar ligt ons bestaansrecht. De bibliotheek is een culturele, educatieve en maatschappelijke vrijplaats die bijdraagt aan een krachtiger samenleving.

Samen naar de toekomst

We zetten ons steeds meer in voor de klanten door te helpen met taalvaardig te worden, laaggeletterdheid terug te dringen, het leren van digitale vaardigheden, werkloosheid te bestrijden en eenzaamheid te voorkomen.

De bibliotheek verbindt mensen met elkaar, laat mensen een leven lang leren, voedt creativiteit en draagt zo bij een krachtiger samenleving. Een samenleving waar we op kunnen bouwen. Bibliotheken veranderen levens! De tijden zijn veranderd, maar het motto van 10 jaar terug doet er nog steeds toe: “samen naar een betere en bredere dienstverlening”.

De bibliotheek is zo belangrijk. De bibliotheek maakt je rijker. En ik merk dat die boodschap steeds meer doordringt, dat we anderen er van weten te overtuigen hoe belangrijk de bibliotheek is." Aldus directeur FlevoMeer Bibliotheek Jan Gommer.