FlevoMeer Bibliotheek trots op geslaagde certificering

Gepubliceerd op: 19 december 2017 08:52

FlevoMeer Bibliotheek mag zich opnieuw een gecertificeerde bibliotheek noemen. Directie en medewerkers zijn trots op het resultaat. De ingezette koers van FlevoMeer Bibliotheek op het verbinden van mensen en kennis is door alle teams goed opgepakt met zichtbaar resultaat. Dat leidt tot een mooie beoordeling en geslaagde certificering van de organisatie. Het bordje van een gecertificeerde bibliotheek prijkt tot en met 2021 mooi aan de gevel.

Beoordeling

Na het nodige voorwerk van het auditteam en twee dagen vol gesprekken met verschillende medewerkers en externen heeft FlevoMeer Bibliotheek een positief advies gekregen. Het auditteam heeft FlevoMeer Bibliotheek op 9 punten beoordeeld. De conclusie van de certificering is dat FlevoMeer Bibliotheek een proactieve en ondernemende bibliotheek is die hard en met succes werkt aan haar nieuwe rol in de samenleving. Op alle onderdelen is naar tevredenheid gescoord.

Doel

Het doel van de certificering is kwaliteitsverbetering, bevorderen van innovatie en inzicht krijgen in het dagelijks werk. Verder kijkt het auditteam ook naar wat FlevoMeer Bibliotheek onderscheidend maakt in vergelijking met andere bibliotheken.  

Uniek

Een van de onderscheidende projecten is de invulling van Huis voor Taal met partners en vrijwilligers, deze vooruitstrevende werkwijze maakt FlevoMeer Bibliotheek uniek. In de certificering wordt daarover gezegd: “Er zijn dagelijks meerdere ‘studiegroepjes’ actief in de bibliotheek en doorlopend zijn er individuele sessies met Taalmaatjes. Dit zorgt voor veel ‘reuring’ in de bibliotheek, maar ook verbinding tussen mensen.” Een mooie ontwikkeling en dat is ook waar FlevoMeer Bibliotheek voor staat: partner zijn in persoonlijke ontwikkeling en onderdeel zijn van de lokale samenleving.  

Certificering

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken zorgt voor de certificering van Nederlandse openbare bibliotheken. De certificering geeft inzicht in wat FlevoMeer Bibliotheek goed doet en waar de bibliotheek aan kan werken. Ook wordt er gekeken hoe toekomstbestendig de bibliotheek is en geeft de certificering verbeterpunten om nog slagvaardiger te kunnen opereren.