AMIF Pro-Actief

Gepubliceerd op: 28 januari 2021 13:07

Met AMIF Pro-actief zet FlevoMeer Bibliotheek zich in voor participatie van mensen uit een niet-westers derde land en hun verwanten in de Nederlandse samenleving.

Het eerste jaar Pro-actief is omgevlogen. Ondanks de coronamaatregelen zijn er mooie resultaten geboekt. Er zijn minder deelnemers bereikt door de lockdowns maar nieuwe vervolgtrajecten zijn al weer ontwikkeld.

Met verschillende trajecten krijgen deelnemers ondersteuning en een duwtje in de rug om mee te doen in de samenleving.

Participatieverklaringstraject non-formeel

De praktijk leert dat vanuit non-formele educatie de belangrijkste participatie en integratie plaatsvindt. In Dronten heeft een pilot gedraaid met St. Vluchtelingenwerk, zij deden het officiële wettelijke deel en FlevoMeer de aanvullende sessies. In verband met gewijzigde plannen rondom de nieuwe wet inburgering krijgt dit geen vervolg.
Lelystad: Het laatste traject kon net voor de lockdown worden afgerond, de volgende start wanneer het weer kan.

De plannen voor inwoners van het AZC Dronten liggen klaar, als de maatregelen het weer toelaten kan deze opgestart worden. Het zijn korte vierweekse trajecten met verschillende onderwerpen.

Kennis van en toeleiding tot de arbeidsmarkt

In Lelystad is het project Meedoen uitgezet. Vrouwen met een niet westerse achtergrond, een grote afstand tot de arbeidsmarkt en niet of nauwelijks betrokken in de lokale samenleving doen hier aan mee. In 16 bijeenkomsten werken ze aan zelfvertrouwen, inzicht krijgen op vervolgstappen, wat kan ik al, wat doe ik al en wat wil ik leren. Aan het eind van het traject hebben ze persoonlijke doelen geformuleerd en is een stappenplan gemaakt.
Werkbedrijf Lelystad is enthousiast partner in dit project.

Huis voor Taal

De inloop voor Huis voor Taal heeft in alle 7 FlevoMeer bibliotheken last gehad van de corona maatregelen. De inloop was perioden gesloten of beperkt open. Toch is geprobeerd om activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan.

  • In Dronten is gestart met een speciale middag in het Open Leercentrum en een leesgroep voor jongeren.
  • Er is een plan en een projectgroep voor Huis voor Taal junior in Dronten opgestart.
  • De website www.flevowijzer.info is gelanceerd tijdens het 5-jarig bestaan van Huis voor Taal Dronten.
  • Het Maatjesproject is gestart, samen met St. Vluchtelingenwerk worden deelnemers begeleid om hun weg te vinden in de gemeente en hun taal te verbeteren.
  • In 2021 wordt promotiemateriaal gemaakt, een animatiefilmpje, werkboeken en flyers, om eenvoudige voorlichting te geven over de bibliotheek.
  • In Zeewolde is een EHBO en AED cursus gegeven en het is de bedoeling deze in het voorjaar 2021 ook in de gemeente Dronten uit te voeren.

De vloer op

Theater is een middel om sociale vaardigheden te oefenen. Op speelse wijze gebruiken we taal en werken we aan het zelfvertrouwen van de deelnemers. Voor veel statushouders is theater een waardevolle vorm van leren. De deelnemers zijn intensief bezig met taal en theater om uiteindelijk een voorstelling te geven.

Persoonlijk gesprek

Het startgesprek zoals ontwikkeld en reeds toegepast in Lelystad, Dronten en Zeewolde wordt geïntegreerd in het monitoringsinstrument De Taalverkenner.
Er komt meer samenhang met de FlevoWijzer, zodat alles digitaal bijgehouden kan worden en het één, vooral simpel te bedienen, geheel wordt.

Veel dank is verschuldigd aan vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in, zijn enthousiast en onmisbaar bij de uitvoering van alle plannen.