Fotowedstrijd: Lekker lezen met jouw (klein)kind

Gepubliceerd op: 19 mei 2021 16:49

Jouw kind dat helemaal opgaat in zijn favoriete kinderboek, dat voorleesmomentje bij (o)pa op schoot of samen plaatjes kijken in het zoekboek. Leg het mooie leesmoment van jouw jonge kind eens vast in een mooi fotobeeld. En stuur het op naar FlevoMeer Bibliotheek.

De inzendtermijn is inmiddels gesloten. Per vestiging worden er winnaars uitgekozen door een jury. De prijsuitreiking is rondom de Boekstartdag op 19 juni in jouw eigen bibliotheek!

Hallo Boek! in Flevolandse bibliotheken

Speciaal voor (groot-)ouders en hun jonge (klein-)kind biedt FlevoMeer Bibliotheek vanaf 18 juni vijf weken lang een breed palet aan lezingen, workshops en voorstellingen. Dit in het kader van de Boekstartdag op zaterdag 19 juni. Tijdens de BoekStartdag worden allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom geheten in de FlevoMeer Bibliotheek vestigingen. Tot en met 9 juni kun je meedoen aan een toffe fotowedstrijd. De aantrekkelijke ‘Hallo Boek! Programmering’ is in juni en juli online te volgen. Maak samen met jouw baby, peuter of kleuter kennis met BoekStart en de Bibliotheek. Veel taalplezier toegewenst!

Actievoorwaarden fotowedstrijd

Deze spelregels en voorwaarden hebben betrekking op de fotowedstrijd ’Hallo Boek!’
Algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen uit de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen.
 • Als deelnemer en/of winnaar van deze fotowedstrijd dien je je te houden aan deze voorwaarden.  

Fotowedstrijd ’Hallo Boek'

 • FlevoMeer Bibliotheek wil ouders met jonge kinderen zoveel mogelijk motiveren de leesbevordering te stimuleren bij hun baby, peuter of kleuter.
 • De fotowedstrijd wordt georganiseerd door FlevoMeer Bibliotheek in samenwerking met Fotostudio Wierd (Dronten, Lelystad, Biddinghuizen en Swifterbant), Corina Oost, fotografe van Shots by Jo (Urk) en Foto Jacqueline (Noordoostpolder). In Zeewolde kiest Paulien Botman de nominatie-foto’s.

Deelnemen aan de fotowedstrijd

Door de volgende stappen te doorlopen kun je deelnemen aan de fotowedstrijd:

 • Zoek (of maak) je mooiste foto binnen het thema ’Hallo boek’. We stellen geen eisen aan de datum van opname. Het is belangrijk dat het thema “Hallo boek! lezen met/door baby, peuter en/of kleuter” goed in beeld is gebracht.
 • Bewerkte foto’s zijn toegestaan. Het gaat ons om de boodschap/emotie van de foto.
 • Sluitingsdatum van de wedstrijd is 9 juni 2021
 • Geef je naam, adres en telefoonnummer door en geef een korte beschrijving (titel) van je foto. Laat ook weten voor welke bibliotheekvestiging je meedoet. Wij lezen graag het verhaal achter de foto of de manier of wijze waarop de foto tot stand is gekomen.
 • Stuur maximaal een van je mooiste foto’s naar ons op.
 • Iedereen kan meedoen met deze actie/fotowedstrijd.
 • Een deelnemer mag nooit iemand herkenbaar in beeld brengen en dan de foto opsturen als die persoon daar niet expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 • Medewerkers van FlevoMeer bibliotheek zijn uitgesloten van deelname.
 • Iedere prijswinnende deelnemer geeft FlevoMeer Bibliotheek toestemming om de ingestuurde foto voor promotiedoeleinden te gebruiken, voor publicatie of andere uitingen.

Winnaars en prijzen

 • Per bibliotheekvestiging kiest een jury maximaal vijf foto’s. Deze foto’s gaan door naar de stemronde. Deze foto’s worden online gedeeld op flevomeerbibliotheek.nl en de sociale media van de bibliotheken. Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen. Stemmen kan ook via social media.
 • Per vestiging is er een medewerker of burgemeester die de prijzen uitreikt.
 • Het oordeel van de jury is bindend.
 • Je kunt als deelnemer maximaal één prijs winnen.
 • Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd. Dan is de organisatie gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • Wij informeren je persoonlijk wanneer je geselecteerd bent en wanneer je een prijs hebt gewonnen.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de deelnemer dat de foto die hij instuurt voor de fotowedstrijd door hem of haar zelf genomen is, waardoor hij aangemerkt kan worden als auteur van de foto in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.
 • FlevoMeer Bibliotheek mag de ingezonden foto zonder naamsvermelding gebruiken of verveelvoudigen, al dan niet in gewijzigde vorm, zonder dat de deelnemer hierover geïnformeerd wordt of om toestemming wordt gevraagd.
 • Wanneer je wint, en wanneer je deze voorwaarden (akte) accepteert bevestigt je dat eventuele derden die ingevolge artikel 19-21 van de Auteurswet aanspraak kunnen maken op hun portretrecht, toestemming hebben gegeven voor het insturen van de foto en gebruiken van de foto, zoals bepaald in deze voorwaarden.
 • De deelnemer vrijwaart FlevoMeer Bibliotheek voor eventuele (auteursrechtelijke) claims van derden, waaronder, maar niet beperkt eventuele portretrechtelijke claims van personen die zichtbaar zijn op de ingestuurde foto.

Overige voorwaarden

 • Het is niet toegestaan meerdere e-mailadressen aan te maken of onder een andere naam dan jouw eigen naam deel te nemen. Deelnemers die dit wel doen worden uitgesloten van deelname voor elk account dat men heeft aangemaakt.
 • Inzenden kan uitsluitend digitaal