Verhalen van LHBTI+-personen centraal in expositie “Extremely Normal”

Gepubliceerd op: 22 november 2021 12:30

Op 19 november is de expositie “Extremely Normal” van kunstenaar Teunis Ruiten geopend. In deze expositie staan verhalen centraal van LHBTI+-personen die vertellen over hun passie. Ruiten maakte de expositie in opdracht van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en de kunstwerken staan verspreid over drie locaties: Porteum, het gemeentehuis en FlevoMeer Bibliotheek. De kunstwerken blijven tot januari staan en zijn tijdens openingstijden te bekijken. Bij het openingsmoment stond Transgender Gedenkdag centraal. Wethouder Madelon van Noort opende de expositie officieel bij FlevoMeer Bibliotheek.

Over de expositie

“De expositie toont verhalen van allerlei mensen,” legt kunstenaar Teunis Ruiten uit. “Verhalen over hun passie. Elk verhaal sluit af met de naam en geaardheid/genderidentiteit van deze persoon. Die informatie had er niet hoeven te staan; het zinnetje kan zo weggelaten worden in de tekst. Dat is bewust gedaan. Met deze expositie wil ik namelijk graag laten zien dat LHBTI+-personen ook gewoon heel doorsnee mensen zijn. Zoals je buurvrouw, of je collega.”

Over de kunstenaar

Transgender Gedenkdag centraal bij openingsmoment “Extremely Normal” Het openingsmoment van “Extremely Normal” startte bij Porteum en stond in het teken van Transgender Gedenkdag, de dag waarop we stilstaan bij de honderden trans* personen die door geweld of zelfmoord om het leven zijn gekomen in het afgelopen jaar en die jaarlijks plaatsvindt op 20 november. Claire Slingerland lichtte één van de slachtoffers uit door van een naam op een lijst een persoon te maken die gemist wordt. Hierna vond er een stille tocht plaats die van de school naar het stadhuis van Lelystad liep. Na aankomst werd het programma vervolgd in FlevoMeer Bibliotheek. 
Wethouder Madelon van Noort sprak tijdens het openingswoord de wens uit dat op een dag de hokjes waarin we elkaar stoppen er niet meer zullen zijn en dat Transgender Gedenkdag ooit niet meer nodig zal zijn. Kunstenaar Ruiten droeg een gedicht voor van Fenna Meeuwessen en Ellen Kok sloot de herdenking af met een duiding van de cijfers. Gedurende het openingsmoment in de bibliotheek werd een video getoond met alle namen van de slachtoffers van het afgelopen jaar en werden er bloemen gelegd. De livestream is terug te kijken via de Facebook Pagina van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

De kunstwerken zijn te bewonderen tijdens de openingstijden van de bibliotheek.