Online bibliotheek stopt met cursussen

Gepubliceerd op: 8 januari 2019 08:47

De online Bibliotheek is per 1 januari 2019 gestopt met de pilot online cursussen. Klanten die in 2018 aan een cursus begonnen zijn, hebben nog een heel jaar de tijd om die af te ronden. Het is niet meer mogelijk om aan een nieuwe cursus te beginnen in 2019.

Waarom stoppen de online cursussen?

Het aanbieden van cursussen via de online Bibliotheek begon eind 2016 als pilot. Uit onderzoek eind 2017 bleek dat de grootste gebruikersgroep het aanbod van een te laag niveau en/of een te lage kwaliteit te vinden. Er werd steeds minder gebruik gemaakt van het aanbod. In 2018 is een bescheiden aanbod in de pilot aangepast. Dit had niet het gewenste resultaat en daarom is besloten met de cursussen te stoppen.

In 2019 wordt bekeken of het aanbod aangepast kan worden met digitale colleges. Hiernaar wordt landelijk onderzoek gedaan, wanneer hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd via onze website.

Nog vragen?

Heb je een vraag over de cursussen van de online Bibliotheek? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.