Urker Vrouwen Protest

Gepubliceerd op: 6 november 2018 11:32

Fototentoonstelling Urker Vrouwen Protest.

100 jaar Zuiderzeewet

In 2018 staan we er bij stil dat het 100 jaar geleden is dat de Zuiderzeewet werd aangenomen. In deze fototentoonstelling geven we weer wat eraan vooraf ging en hoe de plannen op Urk werden ontvangen.

De wet leidde tot protesten van zowel vrouwen als mannen. Het meest opmerkelijke protest was wel dat van de honderd vrouwen die in klederdracht per stoomboot voeren om daar bij de Generale Zuiderzee commissie hun beklag te doen. Vier maanden na de afsluiting van de Zuiderzee togen ze naar Amsterdam om hun protest te doen over de gederfde broodwinning: Garnalen pellen. Volgens hen was er sprake van ‘’onbillijkheden met betrekking tot den toepassing van den Steun’’. In Amsterdam aangekomen togen de dames gearmd naar het Rokin waar de commissie gezeteld was.
Het moet een merkwaardig gebeuren geweest zijn: de kranten schreven: De vrouwen stelden zich in kleurige rij van oranje, groen en blauw en keken naar het kantoor, van waaruit eenige typisten al hadden geroepen: Daar komen ze.

Dit en meer verhalen zijn te lezen en te zien bij de tentoonstelling 100 jaar Zuiderzee in FlevoMeer Bibliotheek Urk. De tentoonstelling is nog te zien tot 24 december 2018. Ook is er de gelegenheid om te stemmen op het Stuk van het jaar, een van de foto’s die op de tentoonstelling te zien is doet mee aan de landelijke verkiezing. 
De tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek