SchakelKlas voor Kleuters na ruim tien jaar op non-actief

Gepubliceerd op: 23 januari 2017 08:50

Voor zes ambulante begeleiders van de SchakelKlas voor Kleuters begint dit jaar zuur. Maar ook voor veel kleuters, hun ouders en onderwijspersoneel.

Het doek is ineens gevallen voor de wekelijkse ondersteuning aan 200 kleuters met een taalachterstand op 30 basisscholen. Gemeente Lelystad heeft in haar nota ‘Verder jongleren’ bepaald dat de uitvoering van de Voor- en Vroeg-schoolse Educatie vanaf 2017 anders wordt georganiseerd. Met de lagere subsidie hebben VVE-scholen onvoldoende financiёle ruimte om deze kwalitatief goedlopende dienstverlening van FlevoMeer Bibliotheek in te kopen. 

Ondersteuning bij taalachterstand

Doel van de jarenlange intensieve ondersteuning is geweest leerlingen aan groep 3 te laten beginnen zonder een taalachterstand in het Nederlands. Dit is namelijk het moment waarop het onderwijs talig wordt. Van een taalachterstand is sprake als kinderen in groep 1 en 2 minder dan 2.000 Nederlandse woorden kennen. Dit kunnen nieuwkomers zijn, maar ook kleuters die in Nederland geboren zijn. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk element in het verminderen van taalachterstand. FlevoMeer Bibliotheek heeft alle deelnemende scholen geïnformeerd over de het nieuwe VVE-beleid in Lelystad en het abrupte einde van de SchakelKlas voor Kleuters.

Nieuwe werkwijze VVE-beleid

In ons land stelt het Rijk de financiёle middelen beschikbaar aan de gemeenten voor de aanpak van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Gemeente Lelystad heeft voor de uitvoering van het VVE-beleid een Adviesgroep 0-6 jaar ingesteld. Vanaf 2017 ligt de verantwoordelijkheid bij Icare, GO! Kinderopvang en de VVE-scholen. Deze drie kernpartners kunnen expertise inhuren bij zogenaamde schilpartners, bijvoorbeeld FlevoMeer Bibliotheek. Vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantie 2016 zijn er veel gesprekken gevoerd om er met alle partijen uit te komen. Helaas is dat niet gelukt.