TaalHelden van Flevoland zijn bekendgemaakt

Gepubliceerd op: 6 september 2017 10:16

Gedeputeerde Michiel Rijsberman heeft in Swifterbant de provinciale Taalhelden bekendgemaakt: taalcursist Yasser Younes uit Dronten, taalbegeleider Hanneke Marseille uit Dronten en bruggenbouwer Gonny Mulder uit Emmeloord. Gonny vertegenwoordigt alle medewerkers van het Huis voor Taal FlevoMeer Bibliotheek. TaalHelden zijn mensen die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor een beter geletterd Nederland.

Taalcursist Yasser Younes is naast cursist ook actief vrijwilliger bij de FlevoMeer Bibliotheek Dronten: hij is taalgids op de kenniswerkplaats, treedt hij op als tolk, helpt mee met de maandelijkse ochtendactiviteiten en geeft presentaties over zijn ervaringen met Nederland aan andere nieuwkomers. Yasser: "Ik vind hetheel leuk dat ik Taalheld geworden ben. Ik ben op de weg met de taal en ik ga er graag mee verder. Taal is de sleutel tot alles en iedereen zou dat moeten leren. Daarom help ik mensen hier graag bij.” 

Het Flevolandse Taalnetwerk, bestaande uit bibliotheken en welzijnsorganisaties hebben gezamenlijk deze drie Taalhelden voorgedragen. Er zijn 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. In Flevoland heeft 16,2% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Iedereen kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen aan een beter geletterd Nederland.