Uitnodiging Tafelgesprek ‘Een kijkje in de toekomst’

Gepubliceerd op: 7 maart 2019 16:09

Hoe ziet de Noordoostpolder er in de toekomst uit? Er komt een nieuwe generatie ouderen aan met andere behoeften en wensen ten aanzien van de toekomst. Bent u tussen de 65 en 75 jaar oud en denkt u ook na hoe u in de toekomst in de Noordoostpolder wilt leven?

Wilt u met ons meedenken over de nieuwe generatie ouderen? Waaraan hebben u en uw leeftijdsgenoten behoefte? Wat zouden uw wensen voor een ideaal leven zijn?

Op 28 maart

Gemeente Noordoostpolder, Zorggroep Oude Nieuwe Land, Carrefour, GGD Flevoland, Mercatus, FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder en Cultuurbedrijf Noordoostpolder nodigen inwoners van de Noordoostpolder tussen de 65 en 75 jaar graag uit voor een informeel Ronde Tafelgesprek op donderdag 28 maart van 14.30 tot 16.30 uur in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder te Emmeloord. Gaat u graag met ons in gesprek, meld u dan uiterlijk 19 maart aan bij Annette Evertsz. We voeren het gesprek eenmalig met een groep van maximaal 10 personen. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan worden er nog andere momenten ingepland.

Samen in gesprek

Het aantal ouderen in de Noordoostpolder neemt de komende jaren sterk toe. Wat houdt deze groep bezig? Hoe zien zij de toekomst voor zich? En wat kunnen we daarin voor elkaar betekenen? Het zijn vragen waar wij over nadenken, en daarom gaan wij graag met inwoners in gesprek. Dit doen we liever samen dan ieder afzonderlijk. Door middel van het Ronde Tafelgesprek willen we in kaart brengen wat er bij de groep 65 tot 75 jarigen leeft en hoe we hier samen vorm aan kunnen geven. Het is bedoeld om de behoeften van deze inwoners nu en in de toekomst te inventariseren. De resultaten van het gesprek worden anoniem verwerkt en  mede gebruikt om richting te geven aan het beleid van de betrokken organisaties en producten en diensten voor deze doelgroep vorm te kunnen geven.