Workshops voor (taal)vrijwilligers in Flevoland

Gepubliceerd op: 6 september 2018 16:02

Op 27 september is het zo ver! Een themamiddag gericht op 'een leven lang leren' met workshops voor alle enthousiaste (taal)vrijwilligers.

Taalvrijwilligers in Flevoland

Stichting Lezen & Schrijven, Huis voor Taal en Festival van het Leren een bijeenkomst voor alle (taal)vrijwilligers uit Flevoland. Op deze dag willen we vrijwilligers inspireren en de gelegenheid bieden hun kennis over basisvaardigheden en hun competenties als vrijwilliger te vergroten. Maar natuurlijk organiseren we deze dag ook om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Naast vrijwilligers zijn ook professionals welkom die de vrijwilligers ondersteunen of begeleiden. De dag is kosteloos en je wordt voorzien van een heerlijke lunch.

Programma

Het programma is nog onder constructie, maar zal onderstaande structuur hebben:

11.45-12.00 Inloop
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Plenair
13.45-14.30 Workshop 1 (2x4 sessies)
14.45-15.30 Workshop 2 (2x4 sessies)
15.45-16.15 Plenaire afsluiting
16.15-17.00 Borrel

We bieden een aantal interessante en leuke workshops aan. U kunt aan twee workshops deelnemen. Geef uw eerste, tweede en derde voorkeur aan bij uw aanmelding. Voor een overzicht van de workshops kunt u contact opnemen met info@welzijnlelystad.nl of bellen met 0320-707159. 

Waar

De bijeenkomst is in De Kubus, Agorabaan 3 in Lelystad.