Onze vestigingen zijn gesloten t/m 28 april. Met de AfhaalBieb is het nog steeds mogelijk om materiaal te lenen. Wil je weten wat de bibliotheek nog meer te bieden heeft? Bekijk dan onze Thuisblijftips voor jeugd, jongeren en volwassenen. Meer informatie over de sluiting vind je op deze pagina.

Opgaveformulier cursus Open Boek

De cursus Open Boek!

Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Bibliotheek en (basis)school delen de doelstelling om van kinderen betere lezers te maken. De bibliotheek kan de school helpen dit doel te bereiken: met goede, actuele boeken en deskundigheid. Een structurele samenwerking tussen bibliotheek en school is dan ook van cruciaal belang. De cursus Open Boek wil de scholing van leerkrachten voor de taak van leescoördinator op school aanbieden en tevens is de cursus de start om deel te nemen aan het netwerk leesbevordering.

De cursus Open Boek legt een degelijke basis (kennis en vaardigheden) om leescoördinatoren in staat te stellen leesbevordering op hun eigen school vorm te geven en op een effectieve manier binnen een netwerk van leescoördinatoren te kunnen functioneren.

 

Kennis van:

 • de taak van een leescoördinator,
 • jeugdliteratuur (beknopte geschiedenis, boekensoorten, genres),
 • een visie op leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse,
 • leesbevorderingwerkvormen (algemene en specifieke),
 • leesbevorderingactiviteiten,
 • organisatie en beheer van een schoolbibliotheek,
 • de relatie tussen leesbevordering en methodes voor technisch en begrijpend lezen.

Vaardigheden m.b.t.:

 • de ontwikkeling van leesbeleving en leesinteresse,
 • leesbevorderingwerkvormen,
 • ondersteuning en begeleiding van het team,
 • het opstellen van een schoolleesplan en een leesactiviteitenplan

FlevoMeer Bibliotheek geeft de cursus Open Boek

De cursus start in september. Cursusdata vinden plaats in overleg met de deelnemers.
De kosten zijn € 330,00 per deelnemer.
De cursus wordt gegeven door Marjan Agter en Hanneke Versluis. De cursusleiders van ‘Open Boek’ zijn opgeleid door Stichting Lezen.

 

Inschrijven cursus Open Boek