• Kind en Media: digiwijs in de kinderopvang

    Jonge kinderen komen steeds vroeger in aanraking met digitale media.
    Daardoor zal mediaopvoeding steeds meer onderdeel gaan uitmaken van de reguliere opvoeding van kinderen, zowel door de ouders als in de kinderopvang.

  • Lid zijn bij de bibliotheek

    Lid zijn bij FlevoMeer Bibliotheek biedt een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal heel veel voordelen, zoals voor elke groep een groepspas, twee maal per jaar een boekenpagina voor peuters, een boekenshow, themacollecties en gratis onderhoudsservice.

  • Meer voorlezen, beter in taal

    In dit aanbod zijn alle diensten en producten opgenomen die FlevoMeer Bibliotheek te bieden heeft aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het volledige aanbod is met een lidmaatschap te bestellen via de webshop. Na inschrijving ontvangt u een inlognaam en wachtwoord voor de digitale bestelling.

Aanbod voorschoolse educatie

Voorlezen doe je zo!