Kind en Media: digiwijs in het onderwijs

‘In 2020 heeft elke organisatie een visie op media en kinderen’, dat is de missie van Kind & Media. Je hoeft niet per se met media aan de slag op de groep, maar je moet wel duidelijk kunnen maken aan ouders hoe je als organisatie over media en kinderen denkt, welke keuzes je maakt en waarom.

FlevoMeer Bibliotheek wil professionals werkzaam in de kinderopvang (dagopvang en bso), het onderwijs en gastouders bewust maken van het belang van mediaopvoeding en de rol van de professional daarbij.  Daarnaast ondersteunen we professionals om meer uit media te halen. Dat doen we door middel door middel van workshops en trainingen. Professionals en ouders kunnen voor praktische tips, inspiratie en achtergrondinformatie terecht op www.kindmedia.nl.

Workshops en trainingen

FlevoMeer Bibliotheek biedt onderstaande trainingen en workshops van Kind en Media aan:

Kinderopvang

  • Workshop Geen gezonde kinderopvang zonder mediaopvoeding
  • Training Haal meer uit media voor peuters
  • Training Haal meer uit media in de bso

Basisonderwijs

  • Workshop Werken aan een gezonde school met mediaopvoeding
  • Training Haal meer uit media met kleuters

Gastouders

  • Workshop Aan de slag met mediaopvoeding als gastouder
  • Training Haal meer uit media als gastouder

Ouders 

  • Ouderavond Samen werken aan mediaopvoeding (aan te passen op de doelgroep)

Contact

Wilt u weten wat Kind en Media in de kinderopvang voor uw instelling kan betekenen, neem dan contact op met Lisbeth Borg per mail