Kandidaat Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van FlevoMeer Bibliotheek bestaat uit 7 leden, waarvan 5 leden uit het werkgebied van één van de bibliotheken afkomstig zijn. De Raad streeft naar een samenstelling die een afspiegeling is van de culturele diversiteit in de samenleving. Binnen de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan voor een Kandidaat voor de Raad van Toezicht, woonachtig in de gemeente Dronten.

Kandidaat Raad van Toezicht

Hiervoor willen wij graag in contact komen met kandidaten die inzicht hebben in politiek-bestuurlijke verhoudingen in het publieke domein en vertrouwd zijn met de principes van goed bestuur en toezicht. Wij zijn op zoek naar een kandidaat die kennis heeft van het onderwijsveld en de actuele ontwikkelingen binnen dit domein.
De kandidaat is actief betrokken bij de lokale samenleving en heeft een visie op de rol van de bibliotheek als culturele en maatschappelijke voorziening in de snel veranderende samenleving.
Aan de functie is een bescheiden vergoeding voor te maken kosten verbonden.

Wilt u nadere informatie over de functie en de organisatie, dan kunt u een informatiepakket aanvragen bij het directiesecretariaat, tel. 088-0080700, of via secretariaat@flevomeerbibliotheek.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. Heegsma, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel. 06 23 838 385.
Schriftelijke reacties kunt u tot 1 december 2017 zenden aan: Stichting FlevoMeer Bibliotheek, Albert Einsteinweg 4, 8218 NH LELYSTAD. Vermeld op de enveloppe ‘Vertrouwelijk / RvT’. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar secretariaat@flevomeerbibliotheek.nl

Over ons

FlevoMeer Bibliotheek heeft vestigingen in Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. FlevoMeer Bibliotheek helpt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Onze bijdrage is vooral gericht op taal- en leesbevordering en informatie- en digitale vaardigheden. Wij zorgen voor vrije toegang tot informatie en faciliteiten die er voor zorgen dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen op het gebied van deze basisvaardigheden. Wij zoeken de doelgroep op waar zij zich bevindt. De fysieke bibliotheek is het platform voor ontmoeting, cultuur en educatie en centraal in stad en dorp aanwezig.