Vacature Taalmakelaar Huis voor Taal Noordoostpolder

FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder zoekt voor het samenwerkingsverband Huis voor Taal per direct een ondernemende en inspirerende Taalmakelaar voor 24 uur per week.

Over Huis voor Taal

Meedoen in de huidige Nederlandse samenleving vraagt van inwoners dat zij zowel de Nederlandse taal als digitale vaardigheden voldoende beheersen.
In het netwerk Huis voor Taal komen activiteiten en expertise op het gebied van leren, ontwikkelen en meedoen in het sociale en non-formele leren, samen. De leerwens van de deelnemer staat hierbij centraal.

Missie & doel

Huis voor Taal is dé plek voor een leven lang leren in de veranderende samenleving.
Het doel van Huis voor Taal is dat laaggeletterdheid en analfabetisme wordt teruggedrongen en dat (nieuwe) inwoners van Noordoostpolder:

 • hun taal en digitale basisvaardigheden vergroten en onderhouden
 • wegwijs worden in de samenleving
 • zelfstandig(er) functioneren in de samenleving
 • kwaliteiten ontdekken, vergroten en inzetten door mee te doen aan lokale activiteiten en programma’s
 • beter toegerust worden voor (vrijwilligers)werk
 • andere inwoners ontmoeten en hun netwerk vergroten.

Wij zoeken jou

Spreekt jou de missie en het doel van Huis voor Taal aan? Vind jij het belangrijk dat inwoners voldoende de Nederlandse taal en digitale vaardigheden beheersen? Ben jij de verbinder tussen alle taalaanbieders in Noordoostpolder? Ben je bekend met het non-formele en formele taalaanbod voor volwassenen? Dan past deze opdracht misschien goed bij jou.

De taalmakelaar:

 • brengt het taalaanbod in Noordoostpolder in kaart
 • onderzoekt de leerbehoeften van potentiële deelnemers
 • zorgt voor een digitale toegang tot het aanbod
 • stimuleert de samenwerking tussen aanbieders, taalstages en werkgevers en de signalering en toeleiding door intermediairs
 • zorgt voor een methodische werkwijze zodat deelnemers een traject op maat volgen dat aansluit bij hun leerbehoefte
 • bevordert dat tools en methodieken worden ontwikkeld, die ondersteunend zijn aan de leervragen van de deelnemers
 • zorgt voor de juiste methoden om de resultaten en effecten in beeld te brengen.

Word jij onze nieuwe collega?

Je bent verbonden aan het samenwerkingsverband Huis voor Taal binnen gemeente Noordoostpolder. FlevoMeer Bibliotheek is formeel werkgever. Het samenwerkingsverband bestaat uit drie organisaties: FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, ROC Friese Poort en Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder. 
Huis voor Taal wordt door gemeente Noordoostpolder gefinancierd. De gemeente heeft de regierol op alle taalvragen van haar inwoners bij Huis voor Taal belegd.

Over welke vaardigheden beschikt een taalmakelaar

De taalmakelaar:

 • heeft minimaal een afgeronde opleiding op Hbo-niveau
 • heeft kennis van en ervaring met formeel en non-formeel leren
 • is bekend met methodieken die bijdragen aan taal en digitale vaardigheden
 • is communicatief vaardig, ondernemend en initiatiefrijk
 • is een netwerker en verbinder
 • kan partijen bij elkaar brengen en laten samenwerken
 • heeft kennis van relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • kent het ‘voedingsgebied’ in Noordoostpolder.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van FlevoMeer Bibliotheek, te bereiken via secretariaat@flevomeerbibliotheek.nl of op telefoonnummer 088 008 0700. Zij brengen je in contact met de vakspecialist Ellen Meijer die je vragen over de functie kan beantwoorden.

Desgewenst is een uitgebreid informatiepakket beschikbaar.
• Werkconferentie Taal 19 november 2018
• Conclusies werkconferentie Taal
• Plan van Aanpak 2019 Huis voor Taal

Stuur je sollicitatie

Spreekt dit je aan, verras ons dan met je sollicitatie en stuur deze met CV uiterlijk 24 april onder vermelding van ‘vacature Taalmakelaar Noordoostpolder’ naar secretariaat@flevomeerbibliotheek.nl
Het betreft in 2019 en 2020 een functie van 24 uur per week. Op basis van behaalde resultaten zal de gemeente besluiten hoe Huis voor Taal na 2020 zal worden gefinancierd. De gesprekken vinden plaats op donderdag 9 mei a.s.

De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Openbare Bibliotheken. De functie wordt ingeschaald in schaal 9, tussen € 3.073 en € 3.958 bruto bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van leeftijd en ervaring.